Vision

Totalentreprenør og hovedentreprenør inden for byggeri

Vores Vision

Vores medarbejder er en vigtig brik

Vi lægger stor vægt på vores medarbejderes trivsel, fordi vi mener, at de er afgørende for vores succes. Vi stræber efter at skabe et arbejdsmiljø, hvor hver enkelt medarbejder kan udvikle sig personligt og få større ansvarsområder i deres stilling. Vi opmuntrer alle vores medarbejdere på alle niveauer til at dyrke deres kreativitet og skabe et trygt rum, hvor nye idéer kan blomstre gennem vidensdeling. Vi ønsker at fremme vores medarbejderes vækst ved at tilbyde dem faglig udvikling og styrkelse af deres kompetencer. Vi tror på, at vores medarbejderes trivsel er afgørende. Derfor giver vi dem frihed og selvstændighed, og vi dyrker en firmaånd, der bygger på en positiv og støttende tilgang til ledelse og håndtering af daglige udfordringer. Vi vil skabe et miljø, hvor vores medarbejdere føler sig trygge og er glade både på arbejdet og i deres ansættelse.

Vi værner om vores kunder 

Vi stræber efter at være deres foretrukne valg. Vi har altid fokus på kundens behov og krav til kvalitet, tidsplan og pris. Vi leverer personligt engagement og dedikeret service med fleksibilitet under hele byggeprocessen. Vi ønsker at skabe tryghed for vores kunder ved at involvere dem i økonomiske og æstetiske beslutninger i alle stadier af byggeriet. Vi betragter ethvert byggeprojekt som en tillidssag mellem os og vores kunder og vi stræber efter at være en pålidelig samarbejdspartner på alle områder.

Ligeværdig og respektfuld samarbejde med fagentreprenører

Vi værdsætter vores stærke netværk af fagentreprenører og behandler dem som ligeværdige partnere. Vi værdsætter gensidig respekt og forhandling i vores samarbejde. Vi behandler alle med samme respekt, som vi selv ønsker at blive behandlet med. Vi indgår i alle byggeprojekter med tanken om, at alle parter ønsker at samarbejde og bidrage til at nå fælles mål. Vi lægger vægt på effektiv entreprisestyring og forventer, at vores fagentreprenører er professionelle og dedikerede. Vores eksterne rådgivere er vigtige samarbejdspartnere for os. Vi stræber efter at indgå klare og gennemsigtige aftaler for de opgaver og ydelser, vi ønsker udført. Vi behandler vores rådgivere med respekt og søger altid de optimale løsninger for de konkrete opgaver. Vi ønsker at optræde sagligt og etisk korrekt og agere som ansvarlige, dedikerede, professionelle og pålidelige samarbejdspartnere.