Undervisningslokaler og autohal for Tradium i Randers

feb 1, 2022

Nu igangsætter Erhverv og Bolig Byg A/S endnu et skolebyggeri, når den randrusianske entreprenør til marts skal opføre en ny bygning for uddannelsescentret Tradium i Randers.

“I samarbejde med Nodo Arkitekter skal vi opføre en ny autohal med tilhørende undervisningslokaler og velfærdsforanstaltninger i forbindelse med uddannelsescentret. Vi har allerede udført lignende projekter for andre uddannelsesinstitutioner i det øst- og midtjyske, så vi er utroligt glade for at være blevet valgt til opgaven som totalentreprenør, især fordi der er tale om et lokalt forankret projekt,” fortæller projekt- og tilbudschef Henrik Lundsgaard fra Erhverv og Bolig Byg A/S.

Uddannelsescentret Tradium tilbyder mere end 20 erhvervsuddannelser, og den nye bygning bliver placeret på uddannelsescentrets Campus Nord på Blommevej i Randers. Bygningen bliver på 639 kvadratmeter, hvoraf omkring 30 kvadratmeter bliver et overdækket ankomstareal, og selve autohallen udgør omkring 300 kvadratmeter.

Bygningen udføres som en stålrammehal, og for at give en variation og lethed i facadeudtrykket bliver facader og tagkonstruktion udført i en let konstruktion som ”pynts” med strækmetal.

Grønne løsninger
Derudover bliver der i byggeriet lagt vægt på en grøn profil.

“På tagkonstruktionen lægger vi sedum, og samtidig bliver overskydende tagvand ledt ned til grundens regnvandssø som en LAR-løsning udformet som en lavning med søsten i hele bredden. Endelig bliver den nye bygning integreret med Tradiums eksisterende undervisningsbygninger med nye gangstier og forskønnelse af de grønne arealer,” fortæller Henrik Lundsgaard.

Den nye bygning vil blive opført fra marts og skal stå færdig den 1. oktober 2022.

Undervisningslokaler og autohal for Tradium i Randers