Pressemeddelelse

Pressemeddelelse
29. maj 2019 author
I Nyheder

Pressemeddelelse:

Christian Ringsted Paulsen og Jacob Riis Sørensen starter ny entreprenør-virksomhed sammen i Randers under navnet: Erhverv & Bolig Byg A/S.

Siden Erhverv og Bolig Byg A/S i 2016 etablerede sig med lokalkontor i Randers, har selskabet haft en solid vækst i entrepriser inden for erhvervsbyggeri, detailbutikker og boligbyggeri. Som en naturlig fortsættelse af samarbejdet mellem Christian Ringsted Paulsen og Jacob Riis Sørensen, etableres Erhverv og Bolig Byg A/S i et nyt selskab, der ejes ligeligt af Christian Ringsted Paulsen og Jacob Riis Sørensen. Selskabet har hovedsæde på Haraldsvej i Randers.

Igangværende entrepriser færdiggøres i Erhverv og Bolig Byg A/S, mens nye ordrer lægges i det nye fællesejede selskab.

Erhverv og Bolig Byg A/S vil geografisk fokusere på sit lokalområde i Midt- og Nordjylland, mens Byggeselskabet Paulsen A/S fortsat vil være fokuseret på resten af landet.

”Den daglige drift varetages fortsat af vore dygtige og kompetente medarbejdere fra kontoret på Haraldsvej” udtaler Jacob Riis Sørensen, som nu er Adm. direktør i det nye selskab, og fortsætter ”Det nye navn skal signalere, at vi fortsat bygger både Erhverv og Boliger”.

”Vores strategi med at åbne kontor i Randers, sikring af lokalt fodfæste og at være tæt på kunderne, har båret frugt, og afdelingen har nu en størrelse og et potentiale, som gør det naturligt for mig at tilbyde Jacob et medejerskab” udtaler Adm. direktør Christian Paulsen.

”Vi skal fortsat, gennem vores lokale netværk og som en lokal entreprenør, kunne løfte større byggerier i Østjylland. Dette i samarbejde med lokale håndværkere i byen, samt vore eksisterende samarbejdspartnere i Midt- og Østjylland”, forsætter Christian Paulsen.

”Det nye selskab vidner om at vi fortsat ser optimistisk på fremtiden og med dette tiltag kan vi sikre yderligere vækst” udtaler de to ejere samstemmende. ”Organisationen vil fortsat være forankret lokalt, og vi vil fortsat være et selskab med dybe jyske rødder, mentalitet og engagement” afslutter Adm. direktør Jacob Riis Sørensen.

 

Henvendelse kan rettes til:

Adm. direktør i Erhverv & Bolig Byg A/S, Jacob Riis Sørensen på tlf. +45 30 32 14 78